הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - ליגה 3 (קדטים+נערים)

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
4 10/03/2019 13:00:00 10/03/2019 13:00:00 10/03/2019 14:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
5 10/05/2019 11:00:00 10/05/2019 11:00:00 10/05/2019 12:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
1 10/05/2019 18:00:00 10/05/2019 18:00:00 10/05/2019 19:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
6 11/05/2019 12:24:00 11/05/2019 12:24:00 11/05/2019 13:24:00 נרשמים תוצאות מקצים
7 11/05/2019 12:40:00 11/05/2019 12:40:00 11/05/2019 13:40:00 נרשמים תוצאות מקצים
3 16/05/2019 18:00:00 16/05/2019 18:00:00 16/05/2019 19:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 25/05/2019 18:00:00 25/05/2019 18:00:00 25/05/2019 19:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
קדטים 27 תוצאות
קדטיות 11 תוצאות
נערים 17 תוצאות
נערות 12 תוצאות