הדפסה תוצאות קטגוריות

לוח מקצים - אליפות ישראל נערים עד 20/עד 23

# תאריך התחלה שקילה משעה שקילה עד שעה
1 01/06/2019 10:00:00 01/06/2019 08:00:00 01/06/2019 09:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 01/06/2019 11:30:00 01/06/2019 09:30:00 01/06/2019 10:30:00 נרשמים תוצאות מקצים
3 01/06/2019 13:00:00 01/06/2019 11:00:00 01/06/2019 12:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
4 01/06/2019 14:30:00 01/06/2019 12:30:00 01/06/2019 13:30:00 נרשמים תוצאות מקצים
5 01/06/2019 16:00:00 01/06/2019 14:00:00 01/06/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים