הדפס תוצאות קטגוריות טבלת דירוג

לוח מקצים - אליפות ישראל 2019

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
1 02/08/2019 09:30:00 02/08/2019 08:00:00 02/08/2019 09:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 02/08/2019 11:30:00 02/08/2019 10:00:00 02/08/2019 11:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
3 02/08/2019 13:30:00 02/08/2019 12:00:00 02/08/2019 13:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
4 02/08/2019 15:30:00 02/08/2019 14:00:00 02/08/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
5 02/08/2019 17:30:00 02/08/2019 16:00:00 02/08/2019 17:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
6 03/08/2019 09:30:00 03/08/2019 08:00:00 03/08/2019 09:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
7 03/08/2019 11:30:00 03/08/2019 10:00:00 03/08/2019 11:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
8 03/08/2019 13:30:00 03/08/2019 12:00:00 03/08/2019 13:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
9 03/08/2019 15:30:00 03/08/2019 14:00:00 03/08/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
10 03/08/2019 17:30:00 03/08/2019 16:00:00 03/08/2019 17:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
Man +109KG 3 תוצאות
Man 102KG 5 תוצאות
Man 109KG 4 תוצאות
Man 55KG 3 תוצאות
Man 61KG 3 תוצאות
Man 67KG 8 תוצאות
Man 73KG 11 תוצאות
Man 81KG 15 תוצאות
Man 89KG 13 תוצאות
Man 96KG 9 תוצאות
Women +87KG 2 תוצאות
Women 45KG 0 תוצאות
Women 49KG 3 תוצאות
Women 55KG 7 תוצאות
Women 59KG 8 תוצאות
Women 64KG 4 תוצאות
Women 71KG 10 תוצאות
Women 76KG 4 תוצאות
Women 81KG 2 תוצאות
Women 87KG 3 תוצאות