הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - ליגה 1 (קדטים ונערים)

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
1 04/01/2019 15:00:00 04/01/2019 13:00:00 04/01/2019 14:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 04/01/2019 16:00:00 04/01/2019 14:00:00 04/01/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
3 04/01/2019 16:00:00 04/01/2019 14:00:00 04/01/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
4 04/01/2019 16:00:00 04/01/2019 14:00:00 04/01/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
קדטים 26 תוצאות
קדטיות 7 תוצאות
נערים 18 תוצאות
נערות 9 תוצאות