הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - טורניר

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
1 22/11/2019 15:00:00 22/11/2019 14:00:00 22/11/2019 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 22/11/2019 15:30:00 22/11/2019 15:00:00 22/11/2019 15:15:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
טורניר כללי 22 תוצאות