הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - ליגה 1 (קדטים+נערים)

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
8 09/01/2020 13:00:00 09/01/2020 12:00:00 09/01/2020 13:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
7 10/01/2020 14:00:00 10/01/2020 13:00:00 12/01/2020 14:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
1 10/01/2020 15:30:00 10/01/2020 14:00:00 10/01/2020 15:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
2 10/01/2020 17:00:00 10/01/2020 15:00:00 10/01/2020 16:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
3 10/01/2020 17:45:00 10/01/2020 16:30:00 10/01/2020 17:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
4 11/01/2020 09:30:00 11/01/2020 10:00:00 11/01/2020 09:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
6 11/01/2020 12:30:00 11/01/2020 11:30:00 11/01/2020 12:30:00 נרשמים תוצאות מקצים
5 11/01/2020 13:00:00 11/01/2020 12:00:00 11/01/2020 12:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
קדטים 31 תוצאות
קדטיות 10 תוצאות
נערים 18 תוצאות
נערות 12 תוצאות