הדפס תוצאות קטגוריות תוצאות סינקלייר טבלת דירוג

לוח מקצים - טורניר 6

# תאריך/ שעה שקילה משעה שקילה לשעה
1 03/02/2020 14:00:00 03/02/2020 13:00:00 03/02/2020 14:00:00 נרשמים תוצאות מקצים
סטטוס קטגוריה סה"כ ספורטאים
טורניר כללי 14 תוצאות