גל קדשאי

2002
זכר
מועדון רוכבי השרון
בנימין שמידט