אמיתי בק עזרא

2010
זכר
מועדון רוכבי השרון
רונן ליפשיץ