עבד אלפתאח ארסלאן זחאלקה

2011
זכר
W.M.T
עטאף שלבי