עדי דורון

2006
זכר
הפועל עמק הירדן

מקצוע תוצאה
100 מ' 11.80
2,500 מ' שדה 11:44
300 מ' 42.8
60 מ' 7.7
80 מ' 9.70
קפיצה לגובה 1.55
זריקת כדור הוקי 38.74
הדיפת כדור ברזל 8.26
מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
100 מ' 3 13.2 355 27/02/2020 הזמנה- עמק הירדן
2,500 מ' שדה 57 11:44 170 06/02/2020 אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה
60 מ' 5 8.3 0 19/12/2019 הזמנה - עמק הירדן
80 מ' 2 10.2 0 10/02/2020 תחרות הזמנה עמק הירדן
קפיצה לגובה 2 1.45 443 19/12/2019 הזמנה - עמק הירדן
זריקת כדור הוקי 1 38.74 0 27/02/2020 הזמנה- עמק הירדן
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
19/12/2019 הזמנה - עמק הירדן 5 8.3 0
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
19/12/2019 הזמנה - עמק הירדן 2 1.45 443
10/02/2020 תחרות הזמנה עמק הירדן 1 1.35 360
27/02/2020 הזמנה- עמק הירדן 1 1.35 360
04/06/2020 הזמנה - עמק הירדן 2 1.35 360
2,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
06/02/2020 אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה 57 11:44 170
80 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
10/02/2020 תחרות הזמנה עמק הירדן 2 10.2 0
02/06/2020 הזמנה - עמק חפר 2 10.9 0
04/06/2020 הזמנה - עמק הירדן 2 10.6 0
100 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
27/02/2020 הזמנה- עמק הירדן 3 13.2 355
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
27/02/2020 הזמנה- עמק הירדן 1 38.74 0