דוד צחנסקי

2003
זכר
מכבי תל אביב

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
100 מ' 2 12.16 1.4 620 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
110 מ' משוכות 2 16.98 1.7 595 09/06/2020 אליפות הפועל
1,500 מ' 3 5:15.07 476 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
400 מ' 3 1:00.60 393 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
קרב רב 2 5,032 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
זריקת דיסקוס 3 23.33 335 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
קפיצה לגובה 1 1.82 644 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
הטלת כידון 5 33.59 446 09/06/2020 אליפות הפועל
קפיצה לרוחק 4 6.28 1.6 769 20/07/2020 אליפות ישראל לקדטים
קפיצה במוט 5 4.40 833 28/07/2020 אליפות ישראל ה 84
הדיפת כדור ברזל 3 8.82 415 14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים
קפיצה במוט
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
06/12/2019 תחרות קפיצה במוט לזכרו של ולרי קוגן 5 3.92 706
13/02/2020 סבב 4 - מכ. השגים ראשון לציון 5 3.65 635
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 1 4.20 673
21/06/2020 אליפות ישראל 5000 מטר + הזמנה 5 4.10 753
05/07/2020 הזמנה 4 4.30 806
12/07/2020 אליפות מכבי ע"ש האחים אידלסון NM
19/07/2020 אליפות ישראל לקדטים 1 4.30 806
28/07/2020 אליפות ישראל ה 84 5 4.40 833
06/08/2020 ISRAEL JUMP 3 4.27 798
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
09/06/2020 אליפות הפועל 6 1.80 741
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 1 1.82 644
04/07/2020 הזמנה 3 1.80 741
20/07/2020 אליפות ישראל לקדטים 3 1.82 758
110 מ' משוכות
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
09/06/2020 אליפות הפועל 2 16.98 1.7 595
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 2 17.09 1.8 615
הטלת כידון
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
09/06/2020 אליפות הפועל 5 33.59 446
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 2 30.57 307
100 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 2 12.16 1.4 620
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 1 5.85 -0.7 554
12/07/2020 אליפות מכבי ע"ש האחים אידלסון 12 5.56 2.2 618
20/07/2020 אליפות ישראל לקדטים 4 6.28 1.6 769
400 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 3 1:00.60 393
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 3 8.82 415
זריקת דיסקוס
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 3 23.33 335
1,500 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 3 5:15.07 476
קרב רב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/06/2020 אליפות ישראל בקרב 10 - קדטים 2 5,032