אמדה אוריאן

2005
זכר
מכבי "הישגים" מערב

מקצוע תוצאה
1,000 מ' 3:42.80
200 מ' 36.53
2,500 מ' שדה 10:45
2 ק"מ 11:31
300 מ' 1:01.78
60 מ' 9.1
800 מ' 2:59.38
80 מ' 13.18
זריקת כדור הוקי 29.30
קפיצה לרוחק 2.84
הדיפת כדור ברזל 4.09
מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
1,000 מ' 28 3:42.80 31 28/01/2020 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2
2,500 מ' שדה 46 10:45 220 06/02/2020 אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה
60 מ' 66 9.3 0 14/11/2019 תחרות הזמנה - ראשון לציון
זריקת כדור הוקי 29 29.30 0 26/02/2020 ליגת על ז'-ח' מחזור 3
קפיצה לרוחק 21 2.84 1.5 66 14/11/2019 תחרות הזמנה - ראשון לציון
הדיפת כדור ברזל 11 4.09 182 16/02/2020 תחרות הזמנה - ראשון לציון
קפיצה לרוחק
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/11/2019 תחרות הזמנה - ראשון לציון 21 2.84 1.5 66
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
14/11/2019 תחרות הזמנה - ראשון לציון 66 9.3 0
1,000 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
28/01/2020 ליגת מרכזי מצוינות ילדים 15 מחזור 2 28 3:42.80 31
2,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
06/02/2020 אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה 46 10:45 220
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
16/02/2020 תחרות הזמנה - ראשון לציון 11 4.09 182
זריקת כדור הוקי
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
26/02/2020 ליגת על ז'-ח' מחזור 3 29 29.30 0