בן יחזקאל

2005
זכר
הפועל חולון

מקצוע מיקום תוצאה רוח ניקוד תאריך שם תחרות
2,500 מ' שדה 42 10:29 240 06/02/2020 אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה
600 מ' 7 1:40.77 03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3
60 מ' 8 7.97 1.7 03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3
קרב רב 9 ,712 50 03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3
קפיצה לגובה 5 1.55 426 03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3
הדיפת כדור ברזל 18 6.63 286 03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3
2,500 מ' שדה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
06/02/2020 אליפות ישראל ה-59 במרוצי שדה 42 10:29 240
קרב רב
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3 9 ,712 50
600 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3 7 1:40.77
60 מ'
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3 8 7.97 1.7
הדיפת כדור ברזל
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3 18 6.63 286
קפיצה לגובה
תאריך שם תחרות מיקום תוצאה רוח ניקוד
03/03/2020 ליגת מרכזי מצוינות U16 מחזור 3 5 1.55 426