איתמר רינדסברגר

2009
זכר
מועדון רוכבי השרון
בנימין שמידט