עומר מנגר

2005
זכר
מועדון רוכבי השרון
בנימין שמידט